Skip to main content

Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

  • Geschreven door Jan Rijksen
     op 24 februari 2017

Een opleiding op mbo-niveau 2 biedt geen garantie meer voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het niveau van de startkwalificatie moet omhoog naar niveau 3, aldus de MBO Raad.
Het fenomeen ‘startkwalificatie’ is aan heroverweging toe.

Volgens een position paper van de MBO Raad, ingediend bij een hoorzitting over leven lang leren, geldt steeds vaker dat een niveau 2-opleiding geen garantie meer biedt voor een duurzame carrière op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor de jongere met een havo- of vwo-diploma. Iedere starter zou gestimuleerd moeten worden om minimaal een opleiding op niveau 3 van het mbo te halen, aldus de MBO Raad in het position paper.

Stapelen Om ervoor te zorgen dat jongeren een opleiding op niveau 3 kunnen behalen, moet er alle ruimte zijn voor ‘stapelen’. De wetgeving moet de doorstroom tussen de diverse onderwijsniveaus daarom zoveel mogelijk stimuleren. Marc van der Meer, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt, betoogde tijdens de hoorzitting dat veel scholen last hebben van de cascadebekostiging. Bij deze bekostiging neemt de financiering af naarmate een leerling langer op de mbo-school ingeschreven staat. Dit ontmoedigt het stapelen, aldus Van der Meer.

bron: http://mbo-today.nl