Skip to main content

Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

  • Geschreven door Webmaster
     op 08 september 2014

Bijna achthonderd van de twaalfhonderd banen gaan volgend jaar verdwijnen bij de 17 kenniscentra  in het beroepsonderwijs Dat meldt de Volkskrant in de zomervakantie. Het kabinet heeft in juli akkoord gegeven. De bouwsector maakt zich ernstige zorgen dat de huidige opleiding leermeester zal gaan verdwijnen en maakt zich zorgen over de kwaliteit van het opleiden in de beroepspraktijk. Ook de horeca kent een soortgelijke opleidingssysteem met een verplichte leermeestertraining. De Regio Klankbordgroep Zuid-Holland houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt uw vragen ook neerleggen bij uw brancheorganisaties. 

Bij de zeventien kenniscentra in het beroepsonderwijs verdwijnen volgend jaar bijna 800 van de 1.200 banen. Dit is het gevolg van 'een stille bezuiniging' uit het regeerakkoord. Daarin is vastgelegd dat de subsidie komend jaar in twee stappen teruggaat van 120 miljoen nu, naar 40 miljoen euro in 2016.

De kenniscentra (in de horeca is dat Kenwerk –red.) zetten zich per sector in voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook zien ze toe op de kwaliteit van het beroepsonderwijs in het mbo. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het werven, erkennen en ondersteunen van de 250 duizend leerbedrijven, waar mbo-leerlingen vooral in de praktijk het vak leren.

Die taken gaan over naar één club: de SBB, de Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven die vooral bekend is van de studiebijsluiter waarmee studenten kunnen zien hoe kansrijk ze zijn op de arbeidsmarkt. Eén organisatie is efficiënter, stelt de woordvoerster van minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Met de ingreep ondergraaft de minister haar beleid om de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs te verhogen, is de kritiek van een aantal betrokkenen.

'Bizarre tegenstelling'

'Er wordt ingezet op het vergroten van het vakmanschap, terwijl er fors wordt bezuinigd. Ik maak me zorgen over deze bizarre tegenstelling', zegt Ingen Molenaar van SH&M, het kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie. 'Het is een ruige bezuiniging, en vooral een politieke keuze', aldus Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad. 'Maar er zijn zeker kansen. Scholen moeten meer werk gaan maken van de begeleiding van leerlingen en leerbedrijven. Daar krijgen ze geld voor. Over twee, drie jaar weten we of dat ook helemaal is gelukt.'

'Door de bezuinigingen verdwijnen vooral staffuncties', zegt SBB-directeur Ben Rijgersberg. 'Al moeten we ons nog bewijzen: ik geloof er heilig in.'

Maar bijvoorbeeld de bouw maakt zich zorgen over specifieke regelingen voor deze sector. Zo betaalt de bouwsector de opleiding van leermeesters die leerlingen begeleiden die al werkend het vak leren én het extra salaris dat de leermeester daardoor krijgt. 'Met één regeling voor alle sectoren is het nog maar de vraag of dat overeind blijft', zegt een vertegenwoordiger van Fundeon, het kenniscentrum voor de bouw (dit zal ook gelden voor de horeca waar het hebben van een diploma leermeester. een belangrijke voorwaarde is om leerlingen op te mogen leiden in het leerbedrijf –red.)

'Amateuristisch'

De ondernemingsraden van de kenniscentra zijn boos over de onzekerheid waarin veel medewerkers verkeren door de 'amateuristische manier waarop er wordt gereorganiseerd', zegt Lisette van Weeren namens de werknemersvertegenwoordigingen. 'Omdat de bezuiniging per 1 januari ingaat, moeten de meeste kenniscentra dan al medewerkers ontslaan, terwijl het werk pas in augustus overgaat.' 

Voor het originele artikel uit de volkskrant klik hier