Skip to main content

Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

  • Geschreven door Webmaster
     op 02 oktober 2017

Schooljaar 2017-2018 is al weer een maand geleden van start gegaan. Een grote groep studenten is al werkzaam in een leerbedrijf of zullen binnenkort starten. Tijdens deze stage komt iedereen in aanraking met het digitale Handboek BPV. 

U bent als leermeester 'de' functionaris die op de werkvloer studenten begeleidt en beoordeelt. U gebruikt hierbij het landelijk digitale Handboek BPV. Voorheen maakte u gebruik van de papieren versie. Om u kennis te laten maken met het digitale instrument bieden wij u de mogelijkheid van een gratis training aan. Ook is de STARR methode een onderdeel van deze training.

U kunt op verschillende momenten en locaties deze training volgen.

Inschrijven training

Alle leermeesters in Zuid-Holland kunnen zich via deze website inschrijven voor één van onze trainingen.

Hoe ziet deze training er uit?

De training zal 1 dagdeel in beslag nemen waarin o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Digitaal Handboek
  • STARR
  • Bewijsmateriaal
  • Gesprekstechnieken

Na het afsluiten van de training ontvangt u een Certificaat van deelname, waardoor wij bij de onderwijsinspectie en SBB kunnen borgen dat de leermeester kennis heeft van het digitale instrument. Dat tevens wordt ingezet bij examens. Alle scholen die zijn aangesloten bij de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland accepteren dit certificaat.

Als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met een BPV-Coördinator van één van de aangesloten ROC's (klik hier voor contactgegevens).

Inschrijven voor de gratis training klik hier