Bedrijfsleven bedankt! Fijne feestdagen!

Beste praktijkopleider,

Namens alle leden van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland willen wij jullie bedanken voor jullie inzet bij het opleiden van onze studenten. Geduld, passie, succes, teleurstelling, inspanning, enthousiasme, flexibiliteit zijn woorden die passen bij het opleiden tot volwaardige beroepsbeoefenaars.

Ook in 2022 zijn weer veel studenten met een diploma van school gegaan en dat kan niet zonder de inzet van het bedrijfsleven! Ook zijn wij erg blij met de inzet van het bedrijfsleven bij activiteiten op de scholen, zoals gastlessen en examinering. Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig. Ook in 2023 komen veel veranderingen en uitdagingen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan: verbeteren imago horecabranche, duurzaamheid, een leven lang ontwikkelen, blurring en blending en de krappe arbeidsmarkt. Wij zullen u ook in 2023 weer zo goed mogelijk informeren over al deze ontwikkelingen.

Het is een mooi vooruitzicht dat onze studenten ook in 2023 weer op jullie mogen rekenen!

Wij wensen u namens de samenwerkende scholen in Zuid-Holland allen fijne feestdagen, een gezond, succesvol en voorspoedig 2023 toe!

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief