Skip to main content

Op naar het schooljaar 2023-2024

  • Geschreven door Jan Rijksen
     op 27 juni 2023

Voor onderwijsland is de zomervakantie aanstaande. Een nieuw schooljaar zal na deze vakantie starten.  Dit betekent halverwege een kalenderjaar terugblikken maar zeker ook vooruit kijken. Dit doen wij als klankbordgroep eigenlijk voortdurend tijdens onze vergaderingen. Wat kan er beter en hoe gaan we dat realiseren zijn 2 vragen die we elkaar vaak stellen.

Eerst dan maar de terugblik. We kijken, mede door het instappen van het Da Vinci College in onze club, zeker tevreden terug op het af te ronden schooljaar 2022-2023. Voor het eerst in ons bestaan zitten alle Zuid-Hollandse horecascholen bij elkaar aan tafel om vooral over de beroepspraktijk te praten met elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de scholen, maar zeker door overleg komen we steeds dichter bij elkaar. Als je goed gaat kijken zijn de verschillen helemaal niet zo groot en gaat het om kleine details die de verschillen maken. 

Een belangrijke gezamenlijke activiteit is inmiddels de stagemarkt geworden.  We hebben inmiddels als Klankbordgroep drie stagemarkten achter de rug. Tijdens deze stagemarkten ontmoeten onze studenten zo rond de 100 verschillende bedrijven. De vraag  “Wat kan ik allemaal gaan doen met mijn behaalde horeca-diploma? “ kan daar ook zeker worden beantwoord. Zo zien de studenten dat na je opleiding gekozen kan worden voor bv. Kok bij defensie of de catering gedaan kan worden aan boord van schepen, zowel binnenvaart als ook zeevaart. De geluiden die ik vooral op onze opleiding hoorde, is dat er veel keuze is na het volbrengen van de opleiding. 

De toekomst. In september 2023 zal er weer een stagemarkt gehouden worden. Alle bedrijven die aangemeld zijn via www.praktijkopleider@info en de bedrijven waar studenten van onze opleidingen in huis zijn krijgen hiervoor een uitnodiging. Of uw bedrijf groot of klein is, u bent van harte welkom. Een prima manier om uw bedrijf bij ongeveer 800 horeca- studenten bekend te maken. De drempel wordt daarmee voor onze studenten een stuk lager. Meedoen aan de stagemarkt is kosteloos!!  Tijdig inschrijven is wel raadzaam, 100 deelnemende bedrijven is ongeveer onze max. Verder houden we alle nieuwe ontwikkelingen en bv wijzigingen in de CAO in de gaten en delen dat met u via de nieuwsbrieven. Als u op onze website kijkt kunt u zien dat er ook online cursussen worden aangeboden die vooral over beoordelen van de studenten gaan. Zeer aan te raden voor alle examinatoren van de verschillende horeca examens. 

Rest mij om u namens de Regio Klankbordgroep te Zuid-Holland een fijne zomervakantie toe te wensen hoe u dit ook zal beleven. Natuurlijk voor de één relatieve rust en voor de ander de drukste tijd van het jaar, tja het blijft horeca!!!

Een gezonde zomerperiode toegewenst!

Arie-Jacob Brokking,

Voorzitter. Regio klankbordgroep Zuid-Holland.