Skip to main content

Dijkgraaf wil stagediscriminatie ‘keihard’ aanpakken

  • Geschreven door Jan Rijksen
     op 21 oktober 2022

Met een stagepact wil minister Dijkgraaf de kwaliteit van de stages in het mbo verbeteren. Scholen krijgen de mogelijkheid om eerstejaars studenten zelf te plaatsen bij werkgevers.

Minister Dijkgraaf wil binnenkort met scholen en leerbedrijven afspraken maken over de verbetering van de stages in het mbo. Het meest in het oog springende voorstel is het idee van ‘stagematching’. Hierbij plaatst de school zonder overleg met de werkgever studenten op een stageplaats.

Op die manier wordt voorkomen dat studenten al in hun eerste jaar tegen vormen van discriminatie aanlopen. Dijkgraaf benadrukt dat het niet om een verplichting gaat. Wat hem betreft krijgen scholen vanaf volgend studiejaar de mogelijkheid op deze manier de stageplaatsen te verdelen. Het gaat alleen om eerstejaars en om studenten die zelf op deze manier een stageplek willen krijgen. Wie dat wil, kan zelf een stageplek zoeken.

Schijnoplossing

De mogelijkheid om studenten direct te plaatsen op een stageplek bestaat ook nu al. Bij het ROC van Nijmegen, de plek waar Dijkgraaf zijn plannen voor het mbo bekendmaakte, loopt dit jaar al een proef met stagematching. De eerste ervaringen lijken positief. Jongerenorganisatie JOB is echter niet enthousiast over het voorstel. De studentenorganisatie spreekt van een schijnoplossing. Ook vreest JOB dat de vrijheid van de student om een eigen stageplek te kiezen verloren gaat. Volgens JOB is het beter het probleem bij de kern aan te pakken: de leerbedrijven die discrimineren.

Taak school

Ook de MBO Raad reageert negatief op het voorstel van Dijkgraaf. Volgens de belangenorganisatie van mbo-scholen legt Dijkgraaf de verantwoordelijkheid te veel bij de scholen. Het tegengaan van stagediscriminatie noemt de MBO Raad een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en werkgevers: ‘Vooroordelen neem je niet weg met stagematching, daar is veel meer voor nodig, inclusief partners die óók verantwoordelijkheid krijgen en dragen.’ Net als JOB maakt de MBO Raad zich zorgen over de positie van de student ‘die als onderdeel van de opleiding moet leren solliciteren’.

Uitbannen

Dijkgraaf erkent dat het uitbannen van stagediscriminatie geen eenvoudige opgave is: ‘Het is een hardnekkig probleem, maar discriminatie mag gewoon niet. Ik wil er keihard tegen optreden. Het probleem zal niet in vijf jaar opgelost zijn. Maar we moeten alle mogelijke manieren uitproberen.’ Voor Dijkgraaf staat niet ter discussie dat naast scholen ook werkgevers een belangrijke rol hebben. Hij wil daarom het erkenningsreglement van SBB aanpassen. Om als leerbedrijf erkend te worden moeten werkgevers voortaan maatregelen nemen om stagediscriminatie tegen te gaan. Volgens Dijkgraaf zijn veel werkgevers niet van kwade wil, maar zijn ze zich onvoldoende bewust van vooroordelen.

Drie gesprekken

In het stagepact wil Dijkgraaf ook andere afspraken maken over de verbetering van de stages. Zo wil hij met scholen afspreken dat iedere student tijdens de stage tenminste drie gesprekken heeft met zijn begeleiders van de school en het leerbedrijf. Twee van die gesprekken zouden minimaal moeten plaatsvinden op de stageplek.

Bron: Mbo-Today