Pilot voor School voor Horeca en Facilitaire Dienstverlening en Mauritshuis

Win-win
Docent Bert Vuuregge begeleidt de pilot vanuit de school: ‘’Alle opleidingsrichtingen binnen onze school doen hier aan mee en meedoen biedt ons een kans om

een aantal verplichte thema’s binnen burgerschap vorm te geven. Een vast thema is cultuur. In deze pilot wordt oude kunst dicht bij de studenten gebracht door de onderwerpen van de schilderijen te vertalen naar de moderne thema’s van deze tijd. Zo wordt de student betrokken gemaakt en stapt daarmee over een denkbeeldige drempel heen.’’

Volgend jaar vast onderdeel
De pilot wordt nabesproken met een afvaardiging van de groep studenten met als doel om het programma volgend schooljaar als vast onderdeel te integreren in het jaarprogramma.

Mauritshuis leert aan te sluiten op MBO
Voor het Mauritshuis is de pilot dé manier om te kijken hoe men met het museum beter kan aansluiten op het mbo. ‘’Mbo-studenten waren nog een onderbelichte doelgroep en door de opbrengsten van de pilot hopen we die in te toekomst beter te bedienen,’’ aldus Janneke Gilsing van het Maurishuis.


Mauritshuis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief