Skip to main content

Het MBO verandert: wat merkt u er van?

 • Geschreven door Webmaster
   op 11 september 2015

Alle mbo-opleidingen veranderen vanaf 1 augustus 2016. Scholen en bedrijven hebben samen een flexibelere diploma- en opleidingsstructuur ontwikkeld, want:

 • de maatschappij verandert zo snel dat mbo-scholen hun opleidingen eenvoudiger en sneller moeten kunnen bijstellen;
 • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet beter kunnen inspelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. 

Wat verandert er?

 • De opleidings- en exameneisen zijn beknopter en algemener beschreven. Het aantal mbo-opleidingen neemt hierdoor af. Daarnaast is er meer aandacht voor vakkennis en vaardigheden.
 • Nieuw in mbo-opleidingen zijn keuzedelen. Dit zijn flexibele onderdelen binnen de opleiding voor verdieping, verbreding of doorstroom naar vervolgopleiding. Keuzedelen maken regionale kleuring mogelijk en bestaan uit verschillende tijdseenheden (240, 480, 720 en 960 studielasturen). Studenten kiezen zelf welke keuzedelen ze willen volgen.Scholen bieden keuzedelen op school aan, in samenwerking met leerbedrijven en/of als zelfstudie.Dit geldt zowel voor opleidingen in de beroep opleidende (bol) als beroeps begeleidende leerweg (bbl).

Wat blijft hetzelfde?

Voor de beroepspraktijkvorming blijft het bpv-protocol van toepassing. Deze vindt u in bij opleidingsinformatie. Hierin staan de verantwoordelijkheden voor de student, school en het leerbedrijf beschreven. 

Wat betekenen deze veranderingen voor uw leerbedrijf?

 • In de praktijkovereenkomst (POK) en in de praktijkopdrachten voor de studenten staan nieuwe termen, zoals ‘keuzedeel’.
 • Sommige mbo-opleidingen zijn verdwenen, hebben een andere naam of zijn in de nieuwe situatie een keuzedeel geworden.
 • Het leerbedrijf kan ook studenten uit andere opleidingen krijgen, omdat de studenten als keuzedeel een onderwerp uit uw branche hebben gekozen. Ook kan het voorkomen dat een student keuzedelen bij een ander stage- of leerbedrijf uitvoert.
 • Studenten kunnen andere opdrachten of examentaken hebben dan voorheen.

Wat zijn de kansen van deze veranderingen voor leerbedrijven?

Uw leerbedrijf kan direct invloed uitoefenen op het aanbod bij de mbo-school in de regio. Dit kan bijvoorbeeld door samen met de school een keuzedeel te ontwikkelen. Hiermee spelen mbo-scholen en het bedrijfsleven snel in op actuele behoeftes van de arbeidsmarkt en dragen zij samen bij aan beter geschoolde medewerkers in de toekomst.

Wilt u precies weten wat de inhoudelijke veranderingen voor uw leerbedrijf betekenen? Neem dan contact op met uw school in de regio. De contactgegevens vindt u op deze website bij contact.

Meer weten?

Wat er allemaal verandert, leest u op: www.herzieningmbo.nl en www.ihks.nl. Informatie over de erkenning van leerbedrijven en wijzigingen in opleiding crebo´s vindt u op: www.s-bb.nl/bedrijven.